Чат «Вещи за лайки»

Вещи за лайки
init 4 db. 0 .db 8 .render : 14