Чат «Вещи за лайки»

Вещи за лайки
init 3 db. 0 .db 11 .render : 14