Чат «Вещи за лайки»

Вещи за лайки
init 22 db. 1 .db 25 .render : 48