Чат «Вещи за лайки»

Вещи за лайки
init 5 db. 0 .db 6 .render : 12