Чат «Egeurok»

Математика, решение задач.
Egeurok.ru
init 3 db. 0 .db 8 .render : 12